Meekijken over de schouder van...

In opdracht van FOTODOK maakt Eefje in 2012 een serie interviews met vijf fotografen, Meekijken over de schouder van.. Jan BanningCarl de KeyzerRobert Knoth en Antoinette de JongJan Joseph Stok en Dirk Jan Visser.

Ook in 2012 is er weer een nieuwe editie van Meekijken… en dit keer kiest FOTODOK voor een aantal fotografen die werken vanuit een journalistiek documentaire benadering, alhoewel ze dat soms zelf weer betwisten. Schrijver Eefje Blankevoort van journalistiek productiebureau Prospektor haalt de onderste steen boven over de inspiratie voor hun verhalen; de omstandigheden waarin hun verhalen gemaakt worden; over hun onderzoek en de mensen met wie ze sparren; hun eindproduct en de ontwikkeling daarvan. Voorjaar 2013 zal in samenwerking met Banning, de Keyzer, Knoth en De Jong, Stok, Visser én Blankevoort een presentatie gemaakt worden. 

De deelnemende fotografen vinden hun verhalen over de hele wereld. Ze werken aan onderwerpen die actueel zijn en vaak ook een hoge nieuwswaarde hebben. De meeste van hen werken langer door aan zo’n onderwerp, denk bijvoorbeeld aan het project Poppy, Trails  of Afghan Heroin van Robert Knoth en Antoinette de Jong dat in een tijdspanne van 20 jaar zijn vorm kreeg. Zij vertellen hun verhalen in verschillende media en op verschillende podia: krant, tijdschrift, tentoonstelling, boek. Daarnaast werken de fotografen van Meekijken.. in verschillende stijlen: kleur, zwart/wit, nieuwe media, combinaties van verhaal en beeld. 

Meekijken.. is een meerjarig project waarbij FOTODOK fotografieprofessionals vraagt het publiek een jaar lang mee te laten kijken over hun schouders. Zij berichten over hun inspiraties, werkwijze, samenwerkingen en onderzoek door middel van artikelen en filmpjes op FOTODOKs website. Aan het einde van het jaar worden een presentatie en publicatie gemaakt.