Oorlogsdagboeken over de jodenvervolging

Samen met elf andere geschiedenisstudenten van de Universiteit van Amsterdam gingen Arnold en Eefje in 2001 op zoek naar reacties van de tijdgenoten van hun grootouders op de jodenvervolging. Honderden dagboeken zijn hiervoor uit de kelder van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie opgediept. Wat wist de niet-joodse bevolking over het lot van de joden die, zoals dat in de volksmond heette, 'naar Polen gingen' en hoe keek zij daar tegenaan? De oorlogsgeneratie blijkt zich in veel dagboeken wel degelijk te hebben uitgelaten over het doel van de deportaties: de vernietiging van de joden. Zij gebruikt termen als 'afgemaakt', 'vermoord' en 'gaskamer'.

De NBD|Biblion recensie: 

'Ruim 70 oorlogsdagboeken uit de periode 1940-1943 werden door een dertiental geschiedenisstudenten geanalyseerd op aantekeningen over de jodenvervolging. Binnen het chronologisch vertelde verhaal over deze vervolging worden de resultaten gepresenteerd. Ze lopen van 'desinteresse' tot 'geëmotioneerd'. Meermalen worden woorden als 'afgemaakt' en 'gaskamer' gebruikt als het om het lot van de joden gaat. Uit deze analyse blijkt dat er bij de gewone mensen meer bekend was dan tot nu toe is aangenomen. Deze uitgave weerlegt De Jongs mening hierover in zijn 'magnus opum'. Juist daarom belangwekkend: oorlogsdagboeken werden nooit eerder zo gebruikt.' (Drs. B. Hummel)

Via Bol.com zijn nog enkele (2e hands) exemplaren verkrijgbaar: 

(2001, uitgeverij Contact)