De Vluchtelingenjackpot

In samenwerking met FOTODOK ontwikkelde Prospektor als onderdeel van De Vluchtelingenjackpot twee educatieve programma’s; voor de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 7/8) en voor de derde en vierde klas havo/vwo: Met de koffer in de hand. De combinatie van foto’s en geschreven teksten vormt het uitgangspunt om de leerlingen kennis te laten maken met de thema’s identiteit en ontheemding. De twee programma’s bij dit project kunnen als een zelfstandig functionerend lespakket worden gebruikt maar kunnen ook gekoppeld worden aan een bezoek aan de (reizende) tentoonstelling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FOTODOK.