Akkoord van Schokland / BKB

Op 30 juni 2007 vond het Akkoord van Schokland plaats. Een eendaags evenement georganiseerd door het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het Akkoord van Schokland vroeg aandacht voor de stand van zaken met betrekking tot de millenniumdoelen. Deze doelen zijn in 2000 door de Nederlandse regering vastgesteld om te behalen in 2015. Prospektor maakte het verslag van de dag vol debatten, muziek en speeches.