Conventie van Achlum - Achmea / BKB

Op 28 mei 2011 vond in het Friese dorpje Achlum ter ere van het 200 jarig bestaan van Achmea De Conventie van Achlum plaats. Op de conventie gingen uiteenlopende opinie- en beleidsmakers met elkaar in gesprek over de uitdagingen voor Nederland rond de thema's Mobiliteit, Veiligheid, Gezondheid, Pensioen en Arbeidsparticipatie. BKB organiseerde de dag, Prospektor maakte een vijftal reportages aan de hand waarvan de discussie gevoerd werd. 

Gezondheid 

Veiligheid 

Arbeidsparticipatie

Mobiliteit

Pensioen