Observatorium

In opdracht van Cultuurformatie, een samenwerkingsverband van culturele koepels en kunstenaarsorganisaties, maakte Prospektor een aantal films voor het project Observatorium, een platform met als doel om naar de toekomst van de cultuursector te kijken. Diverse betrokkenen uit uiteenlopende hoeken van de culturele sector werden geïnterviewd over hun visie op de uitdagingen en oplossingen voor de toekomst; demografische ontwikkelingen, veranderingen in het publieke domein en consumentenontwikkelingen hebben grote gevolgen voor kunst en cultuur en omgekeerd. Welke uitdagingen zijn er voor de maatschappij? Wat kan de rol van kunst en cultuur daar bij zijn? Observatorium plaatst regelmatig een nieuw interview op de site.

Albert Verlinde

 

Daarnaast maakte Prospektor een promotiefilm voor en impressie van de lancering van Observatorium op de s.s. Rotterdam.  

Promotiefilm

Impressie van de lancering van Observatorium op de s.s. Rotterdam.