Sign of the times

In opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Maatschappij en gedragswetenschappen, NWO/MaGW) organiseert BKB een publieksfestival met als thema 'jongeren en de samenleving'.

Zijn jongeren van tegenwoordig geboren ondernemers? Zijn MSN, chatboxen en andere internet communities de sportkantines, clubhuizen of jongerencentra van de 21ste eeuw? Is de jeugd aan het radicaliseren? Komen de nieuwe trends uit Azie? Hoe staat het met de eetgewoontes van jongeren? Wie doorgrondt het fenomeen loverboy?

Het festival kende een gevarieerd programma met levendige debatten, prikkelende voordrachten, opzienbarende films, onverwachte experimenten, geanimeerde kringgesprekken en blind dates met wetenschappers. 

Prospektor verzorgde de verslaglegging.