Studiefonds PLUS

Studiefonds PLUS geeft jongeren in moeilijke omstandigheden een nieuw perspectief. Het fonds is gericht op verbetering van het sociaal en maatschappelijk perspectief van mensen in een achterstandssituatie en richt zich in het bijzonder op jongeren die tussen wal en schip vallen bij het verkrijgen van studiefinanciering (van overheid, particuliere fondsen of bedrijf). Prospektor maakte voor Studiefonds PLUS een wervingsfilm.