Yes we care

Juni 2009. De langdurige zorg is volop in beweging. Nederland vergrijst en er zijn straks niet genoeg arbeidskrachten om in de groeiende zorgvraag te voorzien. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Is de sector daar klaar voor? Ruim 1000 zorgprofessionals namen deel aan het congres Yes We Care, het startschot van een meerjarig stimuleringsprogramma voor de langdurige zorg.

BKB organiseerde het congres in opdracht van het Ministerie van VWS. BKB beheert ook de website langdurigezorg.nl, waarop zorgprofessionals met elkaar in discussie gaan. 

Prospektor maakte een film waarin vooraf opgenomen interviews met staatssecretaris Jet Bussemaker, zorgprofessionals en mensen die zorg nodig hebben, worden afgewisseld met impressies van de dag zelf. De film werd op de dag ter plekke afgemonteerd en getoond.